Момини (Момарини) скали, легенда

Легенда за Момини (Момарини) скали

Над Дряновския манастир „Свети Архангел”, като крепостна кула се издигат Момини (Момарини) скали. Името, което носят е в памет на две девойки.

В близко село до манастира турците искали да отвлекат и заробят две сестри. Те били бедни, но много красиви и спретнати девойки. Ала каквито и опити да правели поробителите, все не намирали удобен случай да изпълнят намеренията си – цялото население пазело сестрите хубавици.

Като не могли да ги отвлекат и потурчат насила, турците решили да постъпят с хитрост. Отишли в къщата на девойките и казали на баща им, че искат и двете му дъщери ханъми1 да направят – да ги оженят за техни близки момци. И без да чакат съгласието на бащата, заявили:

– Утре ще дойдем със сватове и кочии2, както е нашият обичай, да вземем дъщерите ти, гяурино!

Бедният баща нямало какво да направи. Приготвили най-вкусните гозби, нахранили неканените сватове и те, доволни от хубавата гощавка, скоро си легнали.

Двете момичета обаче нямали никакво намерение да сменят вярата си и българските си имена. И щом турците заспали, те облекли празничните си премени, нагиздили се като за сватба и през нощта отишли на връха на скалата. Седнали там, събрали сили от трудния и стръмен път, простили се с родители и дружки и се хвърлили в пропастта.

Никой не ги видял в дълбоката и тъмна нощ, никой не им казал прощална дума и не ги целунал за последно „сбогом“. И сякаш да оплаче младия им живот с буйни сълзи, в канарите избликнала вода.

Народът нарекъл скалите Момини или Момарини скали, а водата, която извира от една пещера там, има целебна сила и лекува „очебол“ – болест на очите.

1Женена туркиня
2Колесница, кола

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Още от района