Шейтан дере

Шейтан дере

Шейтан дере, познат още като Дяволския каньон представлява каньон намиращ се по поречието на р. Арда, непосредствено след стената на язовир Студен кладенец, близо до с. Рабово.

Стръмните скали, резултат от застинала вулканична лава на намиращия се наблизо отдавна загаснал вулкан Св. Илия, оформят характерен пролом, уникален за България.

През годините водите на р. Арда са отнесли по малките и рехави скали оставяйки твърдите скали на каньона, които се поддават много по-трудно на силата на водата. Благодарение на активната вулканична дейност в миналото са се образували множество кратери, дооформени от водата. Погледнат от птичи поглед района наподобява пейзаж характерен по-скоро за лунната пустош.

Дължината на каньона е около 1 км като на различните места ширината му варира от 1 до 7 м и височина до 11 м. Дълбочината на водата достига до 25 м като за най-дълбоките места се носят различни легенди.

Името Шейтан дере произхожда от турски (Şeytan dere) и в превод означава Дяволски каньон, Дяволско дере.

Подкрепете ни

Информацията ви беше полезна и ви хареса? Подкрепете работата ни по събиране, запазване и популяризиране на Българските традиции, история и култура.

Rabovo, Haskovo Province, 6384, Bulgaria.

Къмпинги в региона

Българска национална кухня