Туристически маршрут Крушунска пътека

Вода, поток, река, водопад

Крушунската пътека представлява най-късият официален туристически маршрут в страната.

Продължителност: 1.30  ч
Трудност: Ниска
  • Маршрута преминава покрай Крушунските водопади
  • Върви през местност Маарата

Туристически маршрут Крушунска пътека се намира в западен Предбалкан. Местност Маарата е известна с пещерите разположени на нейна територия – Бониска, Водопада, Урушка Маара и Горник.

Ловеч, 5561, Bulgaria.

Още от района