Етнографски музей - Елхово

Етнографски музей – Елхово

100 National tour sights objects Welcome.bg icon

Етнографско-археологическият музей на град Елхово се намира в центъра на града. Музеят е разположен в две двуетажни постройки, построени през 1933 г. и обединени през 60-те години на ХХ в.

Музеят е създаден през 1958 г., през 1966 г. е специализиран като етнографски, а през 2008 г. е профилиран като етнографско-археологически.

Музеят изучава, съхранява и популяризира разнообразното етнографско наследство на община Елхово и голяма част от Странджанско-Сакарския край.

Фондът на музея наброява 22 000 експоната, включени в отделите „Земеделие и животновъдство”, „Жилище и жилищна уредба”, „Транспорт, лов, риболов”, „Облекло и накити”, „Тъкани и шевици”, „Традиционни занаяти” и „Художествено народно творчество”.

В документалния и фотоархива му се пазят над 8000 оригинални документи и фотографии, родова памет, свързана с развитието на този край от Освобождението през 1878 г. до днес, както на местното население, така и на преселниците – българи от Одринска и Беломорска Тракия.

Експозицията на музея е разположена в 4 зали. Първата зала представя периода от края на XIX и началото на XX век и акцентира върху поми

нъка на населението и занаятите, които са упражнявани – земеделие, лозарство, тютюнопроизводство, животновъдство, лов и риболов, медникарство (изработка на съдове и изделия от мед) и терзийство (шиене на дрехи).

Жилища и жилищна уредба от края на XIX и началото на XX век могат да бъдат видени във втората зала. В третата зала е показано характерното за региона облекло, както и облеклото на българите преселници от Одринска и Беломорска Тракия – Гюмюрджинско, Узункюприйско, Дедеагачко.

Четвъртата зала е отделена за празници и обичаи, най-интересните от които са сватба, лазаруване, коледуване и др. Експозицията завършва с дърворезби и икони от XIX век, дело на самобитни местни майстори.

В изложбената зала на музея периодично се организират изложби, популяризиращи богатствата на музейния фонд.

Етнографският музей организира също и подвижни фотоизложби, викторини, пленери, мултимедийни презентации, видеофилми с празници и обичаи и др.

Богатото археологическо наследство на Елховско е представено в самостоятелна експозиционна зала. Изложените паметници демонстрират богатата хилядолетна култура на земите по Долна Тунджа, между планините Странджа и Сакар.

Етнографският музей в Елхово е част от Стоте национални туристически обекти на България. В музея се продават сувенири и печатни издания.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Elhovo, Yambol, 8700, Bulgaria.

Българска национална кухня

Още от района