Туристически маршрут Пътека на здравето – с. Розино – х. Ехо

Туристически маршрут Пътека на здравето - с. Розино - х. Ехо

Тип: Екопътека
 • Начало: с. Розино
 • Преминава се през тунел под жп линията в северна посока
 • След около 10 мин се достига кът за отдих
 • След около 20 мин се достига скален феномен Булски камък
 • Продължава се в северозападна посока
 • След около 10 мин се достига чешма, където маркировката и пътеката прекъсват
 • Продължава се в северозападна посока
 • Излиза се на черен път
 • В северна посока следва изкачване до билото на планината
 • На билото от пътя се отделя пътека
 • По нея се слиза до стар разрушен заслон, където маркировката се въстановява отново
 • Следва се маркировката

 

Rozino, Plovdiv Province, 4340, Bulgaria.

Българска национална кухня

Още от района