Легенда за извор Клич

Легенда за извор Клич

Някога отдавна в Тетевен живял млад и красив овчар, който имал слава на добър кавалджия. По цял ден кавалът му огласял ливадите, където пасяло голямото му, хубаво гледано стадо.

Хората много обичали да слушат музиката му, да радват душата си с бавните хайдушки мелодии или с веселите скокливи звуци на ръченица, които се леели неспирно от сръчните пръсти на момъка. А той свирел най-вече за своята любима – хубава, работна девойка, която често изкарвала на паша бащиното си стадо. Двамата много се обичали и при всеки удобен момент се срещали.

Когато и тя пасяла бащиното стадо, двамата сядали под един бряст: той свирел, тя предяла на писана хурка, направена ѝ от него.

Решили да се оженят около Димитровден, когато традиционно започват сватбите. Казали на родителите си и те се съгласили – двата рода се познавали добре и се уважавали и искали