Ловно стопанство хънтинг клуб Котел

Ловно стопанство хънтинг клуб Котел

Снимка: Ловно стопанство хънтинг клуб Котел

Ловното стопанство е разположено западно от гр. Котел, на около 330 км от София и на 100 км от гр. Бургас.

Стопанството е приемник на Ловно стопанство Зеленич и понастоящем се управлява от Хънтинг Клуб България АД. Релефът е планински, горските екосистеми са разположени върху стръмни и наклонени терени с разлика в надморската височина от 250 до 1128 m. Горите са съставени предимно от бук, цер, благун, а иглолистните гори, са култури от бял и черен бор, смърч и др.

Природните дадености на участъка способстват за разнообразието на животинския и растителен свят. Обособени са са добри пътища и просеки осигуряващи достъпа до ловното стопанство. В управлението му се спазват традициите в грижите и стопанисването на дивеча – чрез подхранване, охрана, подбор, изграждане на ловностопански съоръжения, таксация и опазване на дивеча.

В стопанството се отглеждат диви свине, сръндаци и сърни, елени и кошути, чакали и вълци, лисици, зайци, язовци, падпадъци, гривяци и други. Трофейните качества на животните са добри – при благородния елен трофеите варират от 7-9 кг, при сърната – от 350 до 450 гр, а дължината на глигите на дивата свиня – от 20-23 см.

Ловното стопанство организира индивидуален и групов лов на дребен и едър дивеч, както и лов на хищници. За целите на лова се осигуряват добре обучени ловни кучета и ловен водач.

Ловно стопанство Хънтинг клуб Котел предлага своите услуги целогодишно на български и на чуждестранни туристи, като посещенията могат да бъдат организирани групово или индивидуално. На всички гости се предлага добра ловна услуга и допълнителни услуги.

Гостите имат възможност да останат в къща за гости Раковски, която е в непосредствена близост до центъра на град Котел.

Хънтинг Клуб Котел предлага на своите посетители и фотолов. Под ръководството на опитни водачи фотографите могат да заснемат благороден елен, сърна, дива свиня, глухар, мечка, вълк и лисица, разнообразни дървесни видове, растения и прекрасни панорами от Стара планина. За любителите на чистата природа се предлага еко туризъм с водач и превозно средство по желание.

Ловно стопанство хънтинг клуб Котел

Ловно Стопанство Хънтинг Клуб Котел, ulitsa "Krastio Rakovski", Kotel, Bulgaria

Още от района