Държавно ловно стопанство Тунджа

Снимка: Unsplash

ДЛС Тунджа

Разположено в сърцето на Тракия, Държавно ловно стопанство Тунджа се простира на площ от около 22000 ха.

Територията на стопанството обхващаща три общини в област Ямбол: Ямбол, Тунджа и Стралджа. Горският масив граничи с река Тунджа, която е една от най-дългите реки в България.

Релефът на района може да се опише като равнинно-хълмист с някои райони, характеризиращи се с широки склонове и заоблени била. Надморската височина варира от 100 м до 515 м във веригата Бакаджиците.

Дървесните видове, които преобладават в горското стопанство, включват черен бор, космат дъб, благун и цер. Срещат се още евроамерикански тополи, акация, гледичия, чинар и червен дъб.

Естествената растителност в региона е доминирана от лонгозни гори, съставени от летен дъб, полски ясен, цер, бял бряст, тополи и върби. Освен това районът е известен със своя ендемичен вид, блестящото лале, което може да се намери само тук.

Държавно ловно стопанство Тунджа осигурява разнообразни възможности за лов на различни видове дивеч. Някои от основните видове включват елен лопатар, сърна, дива свиня, чакал и лисица. Колхидският фазан е особено екзотична птица, която привлича вниманието на орнитолозите и ентусиастите.

Районът е дом и на няколко защитени зони, включително резервата Горна Топчия, който защитава наподобяващите джунгла лонгозни гори, и защитената зона Кория, която съхранява естествени ясенови и брястови гори.

Ловният дом на ДЛС Тунджа предлага луксозно настаняване. Гостите могат да се възползват от специализиран транспорт, опитни водачи и обучени ловни кучета, за да подобрят своето ловно изживяване.

Освен лов, посетителите могат да се насладят на различни атракции в района, като посещение на древното тракийско селище Кабиле, разглеждане на исторически и етнографски музеи или дегустация на традиционни местни ястия, ракии и вина.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Държавно ловно стопанство Тунджа

ул. В. Караьозов 11, ямбол

Българска национална кухня

Още от района