ДЛС Мазалат

Държавно ловно стопанство Мазалат

Държавно ловно стопанство Мазалат носи името на старопланинския връх Мазалат и се намира в близост до Казанлък.

Разстоянието до София е около 220 км а Бургас е на около 200 км. Релефът е типично планински, като надморската височина варира от 1524 м при най-високата точка – връх Исполин, до 150 м в най-ниската точка в района на фазанарията до с. Трънково. Общата площ на стопанството възлиза на 29 884,4 ха.

В границите му попадат южните склонове на Троянско-Калоферският и Шипченският дял на Средна Стара Планина, както и северните склонове на Сърнена (Източна) Средна гора.

Горската растителност е разнообразна. Преобладават буковите гори с основен дървесен вид Fagus silvatika L.

В ДЛС Мазалат може да се ловува благороден елен, дива свиня, сърна и хищници. Стопанството е един от малкото райони за лов на кафява мечка. Дребнодивечовите площи предоставят възможност за лов на зайци, фазани, яребици и прелетен дивеч. Стопанството притежава и ферма за развъждане на колхидски фазан, яребици и диви североамерикански пуйки.

Ловното стопанство предлага на своите гости 2 ловни бази. Луксозният ловен дом Трънково разполага с 2 апартамента и 4 двойни стаи с общо 14 места. Домът се намира на 25 км от град Стара Загора и до него води асфалтов път. Ловен дом Лешница e разположен в планината до едноименната река и има възможност да приюти до шестима ловци.

Освен ловни преживявания от стопанството предлагат на своите гости още и риболов на балканска пъстърва, фотолов, конен и познавателен туризъм, както и лечебни процедури в известния Балнеоложки център в град Павел баня.

За любителите на археологията и историята интерес представляват Тракийските гробници, открити в района, което е дало основание Розовата долина да се нарича още Долината на Тракийските царе.

Могат да се реализират посещения на музея – Искра при едноименното читалище в Казанлък, музея на розата към Института за етерично-маслени растения, храм-паметника в гр. Шипка, музея на залесяването в гр. Шипка и връх Шипка.

Държавно ловно стопанство Мазалат

Горно Сахране

Къмпинги в региона

Българска национална кухня

Още от района