Europcar

При нас можете да се възползвате от уникални предложения и услуги.

Ние се ръководим от потребностите на нашите клиенти, а услугите ни се определят от нуждите им. Това ни позволява да си осигурим непрекъснат ръст и финансова независимост.

Говорим на един език с клиента. Изявленията ни са достъпни и разбираеми. Обещаваме само това, което реално можем да изпълним.
Добронамерени и внимателни слушатели сме и отговаряме на конкретните въпроси на всеки от нашите бизнес-партньори. По този начин демонстрираме компетентност, гъвкавост и чувство за отговорност.

При нас всички са равни. Осигуряваме прегледност и наличност съобразно нашия стандарт за качество.
Структурата на нашия автомобилен парк е съобразена с изискванията на нашите клиенти. Поддържаме и обслужваме автомобилите си съобразно уеднаквени критерии, а основно внимание обръщаме на безопасността и чистотата.

Организираме работните си процеси, така че да можем бързо и точно да отвръщаме на нуждите на нашите клиенти.

Непрекъснато следим нивото на удовлетвореност на клиентите ни. По този начин сме сигурни, че качеството на нашата работа и доходността на отделните стопански звена отговарят на нашите цели и реагираме незабавно в случай на несъответствие.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Транспорт

Още от района