Туристически маршрут Вазова пътека

Туристически маршрут Вазова пътека

Тип: Маршрут
Продължителност: 1.3 ч
Маркировка: Има
  • Начало: с. гара Бов, Своге
  • Върви се към махала Скакля
  • Пресича се мост над р. Искър
  • Продължава се по шосето в посока мездра
  • След около 300 м следва отклонение в лява посока
  • Следва се течението на р. Скакля към водопад Скакля
  • Край: с. Заселе

Този район от Стара планина е бил сред любимите места на Иван Вазов, в чиято чест е именувана пътеката. Водопад Скакля е непостоянен но много красив.

Gara Bov, Sofia Province, 2271, Bulgaria.

Къмпинги в региона

Занимания в района

Българска национална кухня

Още от района