Туристически маршрут Видимско пръскало

Туристически маршрут Видимско пръскало

Водопад Видимско пръскало

Тип: Маршрут
  • Начало: ВЕЦ Видима, южно от кв. Видима, Априлци
  • Маршрута се движи успоредно по р. Пръскалска в югоизточна посока
  • Преминава през вековна букова гора
  • Води до скалните стени от които се спуска 80 метровият водопад
  • Край: водопад Видимско пръскало

Туристически маршрут Видимско пръскало представя Национален Парк Централен балкан и неговият резерват Северен джандем. По пътеката има изградени 5 дървени моста над р. Пръскалка и две панорамни площадки – към реката и към водопад Видимско пръскало.

Подкрепете ни

Информацията ви беше полезна и ви хареса? Подкрепете работата ни по събиране, запазване и популяризиране на Българските традиции, история и култура.

73, ул.Пръскалска, Lovech, 5635, Bulgaria.

Къмпинги в региона

Туристически маршрути в региона

Българска национална кухня