Шабленска тузла

Шабленска тузла

Шабленска тузла представлява солено езеро – лагуна, образувана от просмукването на солените морски води под пясъчните дюни смесени със сладководни подземни води. Намира се на около 5 км в североизточна посока от Шабла.

Шабленската тузла е с площ от около 250 дка с дълбочина достигаща 0.7 м. Отделена е от морето посредством пясъчна коса със средна ширина от около 100 м.

Тузлата е покрита със соленолюбиви растения, които го превръщат в изключително благоприятна крайбрежна среда, подпомагаща многообразна растителна и животинска екосистема, включваща редки и защитени видове, част от Червената книга на България.

В района гнездят различни видове птици, привличащи орнитолози и любители фотографи на птиците.

Условията в тузлата благоприятстват образуването на кал, която благодарение на хилядолетни натрупвания е придобила уникални лечебни свойства.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Shabla, Dobrich Province, 9680, Bulgaria.

Българска национална кухня

Още от района