Природен парк Русенски Лом

Природен парк Русенски Лом

Природен парк „Русенски Лом” е разположен на 20 км южно от гр. Русе и носи името на река Русенски Лом – последния десен приток на река Дунав.

Обявен е за защитена територия през 1970 г., а общата му площ е 3408 хектара.

Красивите речни тераси, високите отвесни скали, пещерите, скалните образувания, голямото биоразнообразие и историческите паметници превръщат парка в изключително място за посещение.

Освен че позволява научноизследователски дейности, природен парк „Русенски Лом” предлага и много възможности за активен и екотуризъм.

Съчетанието между скали, гори, реки, пещери и ливади е причина за изключително богатото биоразнообразие. Флората на парк „Русенски Лом” наброява 902 вида. Фауната е представена от 10 вида земноводни (от които 5 защитени), 19 вида влечуги, 22 вида риби, раци, охлюви и речни миди, 66 вида бозайници.

Едно от най-големите богатства са птиците – 190 вида, от които в парка гнездят 110 вида. Изключително добри условия тук намират скалногнездещите птици – скален орел (Aquila chrysaetos), египетски лешояд (Neophron percnopterus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), червен ангъч (Tadorna ferruginea), ловен сокол (Falco cherrug) и др.

Различни специално обособени маршрути позволяват на туристите да се запознаят с многообразието на парка. „Грамовец” е маршрут, който дава възможност за опознаване на красивия ландшафт на Ломовете, богатото биологично разнообразие и множество исторически обекти.

Маршрутът започва при археологическия резерват „Ивановски скални църкви” и по красива пътека сред лонгозна растителност достига до смесите на реките Бели и Черни Лом, даващи началото на река Русенски Лом.

По черен път се преминава под внушителни скални масиви, обитавани от различни редки видове птици, и се достига до заслон с камина. Маршрутът е с дължина около 12 км.

„Дендропътеката” е маршрут, който запознава туристите с растителните видове в парка. Общата дължина на маршрута е 6 км, а началната му точка е село Нисово. Обиколката започва с изкачване по широка пътека до скална площадка с панорамен изглед към река Малки Лом.

Движението е по равен черен път, като по трасето има изградени места за палене на огън и мостче през реката. Туристите могат да видят над 20 местни дървесни и храстови вида, а за улеснение има информационни табели.

При желание маршрутът може да се удължи с 4 км и да се стигне до Голям Нисовски манастир, където има изграден кът за отдих.

Друга екопътека води до вековния бряст край село Нисово. Началната точка на маршрута отново е селото, но в източния му край.

Маршрутът с дължина 6 км преминава през християнско гробище от ХVІІ век, продължава нагоре по скалите, минава край рибарниците на селото и следва пътека на изток до скална площадка в горната част на скалите, откъдето се открива панорама към останките от село Галица.

Пътеката слиза до реката и отвежда до вековен бял бряст, където има изграден кът за отдих. След това се продължава до разрушена воденица. От април до октомври привечер от моста над река Бели Лом могат да се наблюдават ловуващи прилепи.

На територията на парк „Русенски Лом” се намират и Ивановските скални църкви – обект под защитата на ЮНЕСКО. Специален маршрут запознава туристите с историята на Ивановските скални църкви и природния парк.

Началната точка на маршрута е село Иваново, а дължината му е 9 км. Тръгва се от жп гарата през село Иваново по дерето край Гарвалов Ялак или по шосето от пътя за Русе към Ивановските скални църкви срещу течението на река Русенски Лом. Стига се до паркинга пред църквите, където има постоянен екскурзовод от Регионалния исторически музей – Русе.

Последният маршрут също е с историческа насоченост – разходка в и около крепостта Червен. Началната точка е село Червен, където през паркинга пред крепостта и по стъпалата нагоре се влиза в крепостта Червен. Могат да се разгледат скални ниши за добив на селитра.

Запазени са основите на 13 църкви, болярски дворец и една от двете оригинални средновековни бойни кули в България. До реката се стига по стълби в западния край на крепостта. Може да се разгледа и автентичното водоснабдително съоръжение към крепостта. На място има осигурен екскурзовод от музея в Русе.

Всички маршрути са много добре обозначени, не са специализирани и ако се следва стриктно маркировката, не е необходимо да има водач от природния парк.

Обиколка с водач е възможна само при предварителна заявка. В границите на природния парк е забранен ловът, както и паленето на огън извън местата, определени за това.

В търговските обекти в населените места на територията на парка се продават информационни материали и сувенири.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Иваново, Русе, 7088, Bulgaria.

Българска национална кухня

Още от района