Пещерата се намира близо до село Пепелина, село Широково, село Острица и град Две могили. Тя е втора най-дълга пещера в България и общата дължина на галериите й е 13 437 м. Според вярванията, който пие от изворчето на пещерата или просто натопи пръстите си в него, ще сбъдне и най-скритото си желание.