Национален парк Пирин

Национален парк Пирин

UNESCO - World Heritage Welcome.bg Icon

Национален парк Пирин се намира в Пирин планина, разположена в югозападната част на България.

Територията на националния парк обхваща седем общини в област Благоевград – Банско, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли.

Национален парк Пирин

Национален парк „Пирин” е създаден през 1962 г. и първоначално е носел името Народен парк „Вихрен”. Тогава площта му е била 6212 ха и обхващала най-високите части на Демянишкия и Вихренския дял.

През годините територията на парка се е увеличавала няколко пъти и днес национален парк „Пирин” обхваща над 40 000 хектара. От 1983 г. националният парк е под защитата на ЮНЕСКО.

Част от националния парк е и един от най-старите резервати в България – „Баюви дупки – Джинджирица”. През 1934 г. е обявен за защитена територия, за да бъдат запазени естествените реликтни гори от бяла и черна мура и голямото разнообразие от растителни и животински видове.

През 1977 г. е обявен за биосферен резерват по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. През 1994 г. е обявен и другият резерват в парка – „Юлен”.

На територията на парка има над 182 вида лечебни растения. Описани са 1315 вида висши растения, което е около 1/3 от българската флора. В парка се срещат още около 320 вида мъхове и 165 вида водорасли.

Разнообразният релеф и флора е предпоставка и за многообразен животински свят. В националния парк са описани над 2000 вида безгръбначни животни и над 200 вида гръбначни животни.

Парка обитават жабата дървесница (Hila arborea) и шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), които са в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.

На територията на национален парк „Пирин” са описани 159 вида птици, които представляват 40% от видовете на територията на България.

В парка има няколко паркови района – „Синаница”, „Баюви дупки”, „Вихрен”, „Безбог” и „Каменица”, част от който е и район „Трите реки”.

В „Синаница” има два маркирани туристически маршрута. С кафява маркировка е означен маршрутът местност Мандрата – хижа „Сипаница” (за хижа „Пирин”), а с жълто е маркировката от местност Мандрата до местност Черната вода (за хижа „Яворов”). В местността Мандрата има изграден информационен център – „Влахинска река”.

През парков район „Баюви дупки” преминава международният маршрут Е4: Пиринеи – Алпи – Рила – Пирин – Пелопонес. В Пирин маршрутът е от хижа „Предел”, през хижа „Яворов”, хижа „Вихрен”, заслон „Тевно езеро”, хижа „Пирин” до местност Попови ливади.

Друг туристически маршрут започва от град Разлог в района на местността Бетоловото – хижа „Яворов” – Суходолски превал – Кресна.  В Разлог има център на парковия район, който се намира в историческия музей на града.

Парковият район „Вихрен” е свързан най-вече с град Банско. Вихрен е и най-високият връх в Пирин – 2925 м, и вторият по височина в България след връх Мусала в Рила.

Върхът е включен в Списъка на стоте национални туристически обекта, а печат може да бъде взет от хижа „Вихрен”. Точно в тази част на национален парк „Пирин” се намира и най-старото дърво в България – Байкушевата мура, чиято възраст се оценява на повече от 1300 години. В Банско се намира и офисът на парковия район.

В парков район „Безбог“ е включена и част от резервата „Юлен“ с връх Полежан и циркуса на полежанските езера. Офисът на парковия район се намира в Добринище.

През парков район „Каменица” преминават 35 км горски пътища. Част от него е и друг район – „Трите реки”.

На територията на „Каменица”има няколко туристически маршрута със специално обозначена маркировка: международен маршрут Е-4 (червена маркировка); хижа „Яне Сандански“ – Спано поле – хижа „Вихрен“(жълта маркировка); хижа „Яне Сандански“ – хижа „Беговица“ – хижа „Демяница“ (синя маркировка); хижа „Синаница“ – Спано поле – хижа „Беговица“ – хижа „Пирин“ (кафява маркировка). Офисът на парковия район се намира в Сандански.

На разположение на туристите в национален парк „Пирин” са осем хижи и четири заслона.

В Банско се намира Посетителският информационен център на Национален парк „Пирин”. Центърът разполага с експозиция „Пиринската гора“ – чрез 22 интерактивни модула посетителите могат да научат интересни и любопитни факти  за стопаните на планината – дърветата, растенията и дивите животни.

Прожекционната зала с 30 седящи места е оборудвана с мултимедия и голям екран, повече от 150 научнопопулярни филми за животни, растения, специализирани филмчета за Национален парк „Пирин“ и други защитени територии в България онагледяват лекциите, подготвени от парковите експерти.

В центъра се провеждат обучения за деца и възрастни, организират се походи в планината по създадените от парковата дирекция образователни пътеки и в „класните стаи“ на открито, като програмата „За Природата се учи най-добре сред самата Природа“ е съобразена с различните възрастови групи.

Природен парк „Пирин” е изключително важен и за неговото опазване се полагат специални грижи. Недопустимо е посетителите в парка да замърсяват околната среда. Строго забранени са ловът, риболовът в някои реки, незаконната сеч и повреждането на маркировката.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Blagoevgrad Province, 2800, Bulgaria.

Българска национална кухня

Още от района