Белоградчишките скали представляват огромно скално образувание, високи са 200 метра и обхващат площ от над 90 км2. Намират се в близост до град Белоградчик, област Видин. Образували са се преди 230 млн. г. и след милионите години наслагване на варовици и промените на земната кора са се изградили формите, които могат да се видят днес. Освен скалите, са се оформили и над 100 пещери. Образуванията са разделени на три основни групи – Фалковска, Централна, която е най – голяма, и Збеговска. Всяка от скалите има име и носи легенда, запечатана в народните предания.