Легенда за Хемус и Родопа

Родопи легенда

Някога, в далечно време Хем и Родопа били брат и сестра, деца на морски бог. Те живеели безгрижно из безкрайните полета, пеейки и играейки по цял ден.

В детската им невинност те измисляли всевъзможни игри радвайки околните със своята оригиналност и остроумие. Но веднъж в играта си двете деца решили да се престорят на най-старите богове за които били слушали – мъж и жена, владетели на водата и земята, птиците и животните. Каквото решили децата това и направили – Хем си направил дълга бяла брада а Родопа разпуснала дългите си руси коси.

Денят бил слънчев и хубав и детската игра се виждала надалеч. Старият бог, владетел на света съзрял децата и видяното не му се понравило. За наказание той превърнал красивата Родопа в планина. Ставайки свидетел на стореното Хем уплашен погледнал сестра си, смръщил се и се вкаменил.

От този ден двете хубави и весели деца останали завинаги планини. Хемус намръщен и с ужас гледа към приказно красивата си сестра Родопа, вкаменила се пред очите му.

И така братът и сестрата стоят далеч един от друг, защото разсърденият стар бог пуснал обширна низина помежду им.

Подкрепете ни

Информацията ви беше полезна и ви хареса? Подкрепете работата ни по събиране, запазване и популяризиране на Българските традиции, история и култура.

Българска национална кухня