Легенда за Кадин (Невестин) мост

Легенда за Кадин (Невестин) мост

В село Невестино, над река Струма се намира каменен мост, построен през 1469 – 1470 г. от Ишак паша, велик везир на султан Мехмед II.

Една от най-известните легенди за Кадин мост разказва, за трима братя от близкото село, които строели мост над реката, но трудът им отивал напразно. Построеното през деня, водата събаряла и отнасяла през нощта.

Тримата братя се отчаяли от мисълта, че без скъпа жертва няма да могат да изградят моста. А не искали да посрамят своето име и майсторка чест. Уговорили се да принесат жертва онази от съпругите, която първа донесе на своя мъж закуска на следващия ден.

Подранила най-младата снаха – Струма невеста, жена на майстор Манол. Младата булка носела в едната си ръка първата си рожба пеленаче, а в другата – храната на своя съпруг. Щом наближила и казала „Помози Бог, майстори!“, тримата братя скочили, сграбчили я със силните си ръце и насила я зазидали в основите на средния свод на моста.

Докато вдигали стената тя се молела да оставят навън гърдите ѝ и да ѝ направят дупка за очите, за да може да кърми и да гледа детето си. Майсторите останали неумолими – строежът искал скъпа жертва и те я дали, макар и с разкъсваща болка в сърцето. Плачейки и кърмейки детето си за последен път, Струма невеста издъхнала.

Хората разказват, че и до днес, когато придойде реката, в нощем се чува писъкът на злочестата майка. Млякото от гърдите ѝ се вкаменило, както е текло по камъните.

Друго предание за моста разказва, че когато войските на султан Мурад наближили Струма, до мястото на сегашния Кадин мост, срещу тях се задала българска сватба от близкото село. Уплашените сватбари след дълго колебание решили да не бягат пред султанските войски.

Когато се срещнали войска и сватбари, невестата, както бил българският обичай от онова време, се поклонила на войската, поклонила се три пъти и на султан Мурад, а той я попитал какво да ѝ подари, че да запомни сватбата си и тази среща. Тогава нямало мост над Струма и невестата казала:

– Нищо друго не ти нечем за спомен, но бродината тува ни е много мачна…

Султан Мурад се досетил за благородното желание на невестата и заповядал да се построи мост над река Струма на мястото, на което станала срещата със сватбарите. Мостът бил построен и наречен Невестин мост, Кадън кюпруси (Kadı Köprüsü) на турски, а после произнасяно Кади кюприси, или Кадин мост, уж по името на някой кадия, който се погрижил за съграждането му.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Къмпинги в региона

Българска национална кухня

Още от района