Легенда за връх Любаш

Легенда за Връх Любаш

Пътят от Брезник за Трън, минава покрай възвишенията Букова глава и Любаш. Второто е получило името си в годините на турско робство.

В едно от местните села имало прочута красавица. Славата ѝ се носела през девет села в десето. Тя обичала един момък от селото си и искала да се омъжи за него. Но веднъж от там минали турци, видели момата и се уговорили да я откраднат и потурчат.

Някой дочул този сговор и отишъл, да предупреди Стоян, момъка, който обичал девойката. Докато турците се настанят в конака, докато вечерят, Стоян, посъветван от възрасни хора, грабнал любимата си и побягнал към планината. Вървели цяла нощ и когато стигнали до средата на планината, девойката изгубила с