Държавно ловно стопанство Шерба

Снимка: ДЛС Шерба

ДЛС Шерба

Държавно ловно стопанство Шерба е създадено още през 1934 год. и заедно с ДЛС Паламара е едно от първите в страната.

Ловното стопанство е разположено по северните склонове на Източна Стара планина с площ 13 500 ха. Релефът му е планински с преобладаващи широколистни насаждения.

Местоположението на ловното стопанство е било избрано специално. Естествената среда и благоприятните климатични условия в района са ключов фактор за богатото разнообразие на дивеча, който е с отлични трофейни качества.

Основни видове дивеч на територията са: благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон, дива котка, чакал и лисица. Дребният дивеч е представен от бекас и фазан.

Доказателство за предимствата на ДЛС Шерба са златните медали по СIС: благороден елен – 239,77 т., дива свиня – 141,15 т. и муфлон – 217,00 т.

Ловното стопанство разполага с два ловни дома – Ловен дом „Голям“, който разполага с 3 апартамента и 3 двойни стаи и Ловна хижа „Малък ловен дом“, който разполага с 3 двойни стаи.

Като допълнение ДЛС Шерба предлага екотуризъм, фотолов, спортен риболов и посещение на забележителностите в района на Северното Черноморие.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Държавно ловно стопанство Шерба

Старо Оряхово, Bulgaria

Българска национална кухня

Още от района