Държавно ловно стопанство Кормисош

ДЛС Кормисош

Държавно ловно стопанство Кормисош със седалище гр. Лъки е създадено през 2011 г.

ДЛС Кормисош заема част от Преспанския дял на Западни Родопи с обща площ 41 930 ха. Стопанството се намира на 210 км. от летище София и на 50 км. От летище Пловдив. До ловна резиденция Карамуш има площадка за хеликоптери.

Релефът е типично планински, с големи разлики в надморската височина. Най-високата точка е връх Преспа – 2001 м., а най-ниската е при вливането на река Сливов дол в Чепеларска река – 380 м. На територията му преобладават иглолистните гори, като най-разпространени дървесни видове са бял бор, следван от смърч, бук и ела. Климатичните условия в района благоприятстват за естественото възобновяване на гората.

Богатството на дивата фауна е представено от: благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, глухар и мечка. Стопанството предлага отлични условия за ловуване на хищници – вълк, дива котка, лисица и бялка.

В Кормисош е добит трофеят от дива свиня, спечелил световен рекорд и оценен на 158,20 точки по СIС. Освен световния рекорд на дива свиня, богатата колекция от отличия се допълва от благороден елен – 3 сребърни и 3 бронзови медала; дива свиня – 7 златни, 1 сребърен и 5 бронзови медала; дива коза – 1 сребърен и 1 бронзов медал и мечка – 1 златен и 1 сребърен медал.

На територията на ДЛС Кормисош се намира част от биосферен резерват Червената стена с обща площ 790,30 ха. В района се намират и три природни забележителности – водопад Гюмберджията, Скален мост в местността Шарпан дупка и водопад Свети Георги.

Ловното стопанство разполага с 3 ловни дома, категория – ловна резиденция, с общо 15 стаи. Изградени са още 12 ловни хижи и кантони, разположени по цялата територия на стопанството. Те се използват и като изходни пунктове за ловуване и охрана.

Освен ловният туризъм, като съпътстващи програми стопанството предлага риболов, конен и екотуризъм, фотолов, екскурзии до исторически места, природни забележителности и резервати.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Държавно ловно стопанство Кормисош

ул. Хайдушки Поляни 14, Лъки

Къмпинги в региона

Българска национална кухня

Още от района