Държавно ловно стопанство Каракуз

ДЛС Каракуз

Държавно ловно стопанство Каракуз обхваща части от горските масиви на Дунавската равнина – Южна Добруджа и северните продължения на Лудогорието.

Надморската височина варира от 20 метра до 280 метра. В голямата си част територията на стопанството представлява обширна нискохълмиста равнина с лек северен наклон. Горите образуват отделни комплекси и масиви, разделени от обработваеми земи. Основните дървесни видове в района са церът и липата, които се срещат в чисти или смесени с други широколистни дървесни и храстови видове. Общата площ на горските територии е 26 346 ха.

Държавно ловно стопанство Каракуз е обособено през 1975 г. Само за десетилетие то става едно от елитните ловни стопанства в България, донесло международна слава на страната. Общата ловна площ на стопанството е 13 044,1 ха, разпределени в 7 ловностопански комплекса.

На територията на ДЛС Каракуз се ловуват благороден елен, сърна и дива свиня. От дребния дивеч се срещат европейски заек, ловен фазан (корейски и монголски), полска яребица и дива патица. От прелетните птици – пъдпъдък, гургулица, гривяк, бекас и голямата белочела гъска. От хищниците единично и рядко се среща вълк, повсеместно – чакал, лисица. Голям е броят на дивите котки, които са забранени за лов.

През 1988 г. в ДЛС Каракуз е отстрелян благороден елен, чиито трофей е ненадминат световен рекорд и до днес – 273,6 точки по СIC (16,200 кг.). Внимание заслужават също трофеи, завоювали златни медали, оценени съответно с 226,41 CIC точки (2012г.), 212,66 CIC точки (2013г.) и 220,84 CIC точки (2014г.), 247,38 СIC точки (2015г.). През 2008г. – трофей от глиган с дължина на глигите 26,1 см (128,25 т. по СIC). През 2007г. трофей от сръндак с тегло 416 гр. (128,25 т. по СIC). Високите запаси на сърна позволяват значителен отстрел, който обикновено е в рамките на трофеи с нетно тегло от 300 до 500 гр.

Богатата хранителна база определя изключително успешен лов на дива свиня. Глиганите са с трофеи 20 – 26 см. (128,25 CIC точки (26,1 см), 121,10 CIC т. (22,7 см), 122,85 CIC т. (20,75 см.)

Ловът на дребен дивеч предлага големи емоции на всички практикуващи. Стопанството е уникално с това, че съчетава успешно ловът на едър и дребен дивеч и риболов по р. Дунав. Разполага с катер, с който се практикува лов и риболов по р. Дунав, а извън сезона се използва за разходки по вода. Атрактивни трофейни екземпляри са сом, бяла риба и всички видове от сем. Шаранови.

ДЛС Каракуз предлага на ловците и техните придружители настаняване в ловни домове и малки семейни хотели в непосредствена близост до местата за лов. Ловен дом Кокиче се намира на 10 км от гр. Дулово сред красива дъбова гора. Триетажната сграда разполага с 2 апартамента и 4 двойни със самостоятелни санитарни възли и сателитна телевизия. В него могат да бъдат настанени 10 гости.

ДЛС Каракуз организира ловен и алтернативен туризъм през всички дни и сезони на годината.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Държавно ловно стопанство Каракуз

ул. „Васил Левски“ no22, Dulovo, Bulgaria

Българска национална кухня

Още от района