Държавно ловно стопанство Извора

Снимка: Държавно ловно стопанство Извора

ДЛС Извора

Държавно ловно стопанство Извора, град Девин е разположено в сърцето на Централните Родопи.

Създадено през 1975 година и днес част от Южноцентрално държавно предприятие, стопанството управлява площ от 9 000 хектара, разделена на два ловни района – Извора и Лък-балкан.

Типично планинският релеф на стопанството предлага стръмни урви и величествени скални образувания. Надморската височина варира от 750 до 1860 метра. Богатата дървесна и тревна растителност създават идеални условия за животинските видове.

Стопанството се обитава от благороден елен, елен-лопатар, муфлон, дива коза, сърна, дива свиня, глухар. От хищниците обитават мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец. От птиците освен глухаря в стопанството се срещат лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и др. Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, горска ушата сова, кукумявка и др.

Най-добрите трофеи от Извора са: дива коза – 115,08 т., дива свиня – 131,46 т., муфлон – 198,25 т., благороден елен – 201,66 т., сърна – 108,57 т.

Основната цел на стопанството е опазването и увеличаването на популациите на редките видове дивеч като дивата коза, глухарът и муфлонът. Стопанисването на едрия дивеч е съобразено с биологичните нужди на животните, като се цели подобряване на трофейните и екстериорни качества на дивеча.

Ловният туризъм е сред основните дейности на ДЛС Извора. Благодарение на разнообразието на дивеча, качествените ловностопански съоръжения и опитния ловен персонал, стопанството привлича ловни туристи от цяла Европа и Америка. Освен лова, стопанството предлага и алтернативни форми на туризъм, като риболов в р. Девинска, екотуризъм по екопътеките в района, както и посещения на природни и етнографски забележителности.

Ловен дом Кози рог се намира в югозападната част на Стопанството в едноименния ловен район. Сравнително високата надморска височина – 1400 м. и стръмните планински пътища го правят неподходящ за ползване през зимните месеци – декември, януари и февруари.

Ловен дом Девин се намира на 2 км. западно от гр. Девин в живописното поречие на р. Дивна (Девинска река). Ловният дом е подходящ за настаняване на туристи през всичките сезони на годината. Сравнително ниската надморска височина – 800 м. и асфалтовият път водещ до него го правят достъпен и през най-тежките зимни месеци.

Сред горскостопанските дейности, стопанството управлява 16 200 ха държавни гори, като всички дейности са съобразени с нуждите на развъждания дивеч. Това включва и развитието на риболовен туризъм, еко и селски туризъм, както и организирането на фото-сафарита, които са част от предлаганите атракции.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Държавно ловно стопанство Извора

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА, Devin, Bulgaria

Къмпинги в региона

Българска национална кухня

Още от района