ДЛС Дунав

Държавно ловно стопанство Дунав

Държавно ловно стопанство Дунав, намиращо се в живописните северни части на Русенска област, представлява една от най-привлекателните ловни дестинации в Североизточна България.

С граница, естествено оформена от река Дунав и обхващайки територии на няколко общини, стопанството предлага богато разнообразие от ловни преживявания.

Разположено в източната част на Дунавската равнина, стопанството обхваща платовидни части и низинни райони, простиращи се по поречието на р. Дунав. Разнообразието от растителни видове е богато – от дъбове и брези до черни борове, което предоставя идеална среда за различни видове дивеч.

Релефът на стопанството е хълмисто – равнинен, с платовидна част, заключена между реките Дунав и Русенски Лом, с каньоновиден характер на релефа и низинна част, обхващаща територията по поречието на р. Дунав на изток от Русе.

Залесителната дейност в района е допринесла за създаването на уникални тополови култури по бреговете на р. Дунав и р. Русенски Лом. Горската територия на стопанството е обширна – 22 075 ха, като залесените площи са 91% от територията.

Ловната площ на стопанството е 5 627 ха, разделена на четири ловностопански района, където се ловуват видове като благороден елен, сърна, дива свиня, фазан и яребица. Сред най-добрите трофеи, добити в ДЛС Дунав са: благороден елен (13,5 кг, оценен на 250 CIC точки), сръндак – 505 гр., глиган, чийто трофей е с повече от 220 CIC точки. През 2015 г. на о. Батин е отстрелян благороден елен с тегло на рогата 13,100 кг. и 233,55 CIC т.

В района се срещат различни видове хищници като вълк, лисица, дива котка, както и разнообразие от птици като гривяк и пъдпъдък. Особено привлекателен е ловът на фазани, провеждан на полигон с помощта на кучета. Фазаните са с предимно с фермерски произход но се срещат и диви.

За настаняване на своите гости Държавно Ловно Стопанство Дунав предлага три ловни дома – Батаклията, О-в Батин и с ловна хижа Николово. Те предлагат комфортно настаняване за своите гости и са оборудвани със всички удобства за пълноценна почивка и удоволствие от ловния туризъм.

За любителите на природата и културата, районът предлага богат избор от екотуризъм, фотолов, исторически места, църкви и манастири.

Държавно ловно стопанство Дунав

ДЪРЖАВНО ДИВЕЧОВЪДНО ЛОВНО СТОПАНСТВО, ul. "Maria Luisa", Ruse, Bulgaria

Българска национална кухня

Още от района