Туристически маршрут Чернелка

Вода, поток, река

Чернелка е живописно карстово ждрело (каньон), намиращо се в централната част на Дунавската равнина, на около 12 км от Плевен, между селата Горталово и Къртожабене.

Продължителност: 3 ч
Дължина: 6.5 км
Трудност: Ниска
Сезон: Април – октомври
Маркировка: Синя, табели
  • Начало – подстъпи към пътеката има от двете села – Горталово и Къртожабене
  • Около средата на маршрута се намира хижа Капчука, която разполага с леглова база, туристическа кухня и други удобства

Речното корито е насечено от много завои като на места се преминава през мостове.

Района е богат на растителни и животински видове. Срещат се представители на над 200 вида птици, различни видове риба, влечуги и земноводни.

В района се намира скален феномен Провъртеника, забележителност Манастирището, пещерите Царева дупка, Момината пещера, Ивановата пещера и карстовите извори Баба Радица, Бъбля и Капчука.

Pleven Province, Bulgaria.

Занимания в района

Българска национална кухня

Още от района