Туристически маршрут Властелинът на планините

Туристически маршрут Властелинът на планините

Тип: Маршрут
Дължина: 14 км
Продължителност: 4 ч
Трудност: Средна
Сезон: Целогодишно
Маркировка: Синя
  • Начало: курортен комплекс Семково, Белица
  • Маршрута се изкачва през гора от бял бор до Вълча поляна
  • Слиза се до Станкова река
  • Продължава се през Горно Яворово
  • Край: Център за реадаптация на танцуващи мечки

По маршрута има изградени дървени мостове, кула за наблюдение на диви животни и за фотосафари, комбинирана с хранилка, туристическо заслон, обезопасено огнище и чешма.

Преминава се през широколистни гори и поляни, богати на горски плодове, което е предпочитано местообитание на мечките. Тук се отглеждат последните представители на южноевропейските кафяви мечки.

Благоевград, 2780, Bulgaria.

Занимания в района

Българска национална кухня

Още от района