Резерват Казаните

Резерват Казаните

Резерват „Казаните” се намира в землището на село Гьоврен в Западните Родопи.

Обявен е със Заповед No.508 от 28.03.1968 г., за да бъдат опазени девствената смесена гора от бяла ела (Abies alba), черен бор (Pinus nigra), бял бор (Pinus sylvestris), бук (Fagus), смърч (Picea) и други видове.

Днес резерватът заема площ от 155.391 хектара и се простира върху изключително стръмни терени с наклон 36° – 45° и надморска височина до 1500 м.

На територията на резервата са установени 143 лечебни вида растения и четири типа горски местообитания, три от които са включени в Директива 92/43/ЕС. В „Казаните” се срещат още 83 вида птици и 49 вида бозайници.

В рамките на резервата има екопътека, която е добре маркирана и обезопасена. Посещението на резервата е позволено единствено при спазване на предписаните правила и при движение само по маркирания маршрут.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Sofia Province, 2084, Bulgaria.

Къмпинги в региона

Българска национална кухня

Още от района