Природен парк Беласица

Природен парк Беласица e разположен в едноименната планина, в югозападната част на България, на границата с Гърция и Република Северна Македония.

Това е най-новият парк в България – обявен е със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите. Дирекцията на парка функционира от 1 септември 2008 г.

До момента в Беласица са определени около 1200 растителни вида, някои от които са защитени от Закона за биологичното разнообразие, български и балкански ендемити (видове, които се срещат само в определен район), както и видове, включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. Установени са още 1500 вида безгръбначни и около 180 вида гръбначни животни.

Птиците в района на планината са 120 вида. Изключителен интерес представляват средиземноморските видове птици, които се срещат на много малка и ограничена част от българската територия.

Такива са например орфеевото коприварче (Sylvia hortensis Gmelin), малкият маслинов присмехулник (Hippolais pallida Hemprich&Ehrenberg). Два вида птици са балкански ендемити – балканска чучулига (Eremophila alpestris balcanica Reichenow) и пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpina Brehm).

Беласица е обявена за защитена територия, за да се опазят защитени и ендемични растителни и животински видове, уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.

Основните маршрути в парка достигат до двете хижи – „Беласица” и „Конгур”, като крайната точка често е билото на планината Беласица. Маршрути има от селата Коларово, Ключ и Скрът.

Маршрутът от хижа „Конгур” до връх Тумба, където се събират границите на трите държави, преминава по цялото главно било на планината и основните върхове, включително и най-високия връх на Беласица – Радомир (2029 м н.в.).

В парка са обособени четири тематични маршрута – „Пеперудите и цветята на Беласица”, „Животът на кестена”, „Пътеката на мравката” и „Приятели”. По маршрутите са поставени информационни табла с интересни и любопитни факти, запознаващи туристите с мястото, животинския и растителен свят.

В подножието на природния парк „Беласица” има осем села, до които стигат много от маркираните туристически маршрути. Селата предлагат места за настаняване в традиционна обстановка. На територията на парка има и две хижи – „Беласица” и „Конгур”.

В близост до природния парк може да бъде видян мемориалният комплекс „Самуилова крепост”, издигнат в почит на трагичните събития от битката при село Ключ през 1014 г. Комплексът се намира извън град Петрич, по пътя за Златарево, в близост до природния парк „Беласица”. На около 10 км от парка се намира и местността Рупите.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Petrich, Blagoevgrad Province, 2850, Bulgaria.

Българска национална кухня

Още от района