Драгоманско блато

Драгоманско блато

Драгоманското блато е най-голямото карстово блато в България. Намира се на 40 км северозападно от София и на около 3 км от град Драгоман.

През 1930 г. започва отводняване на влажните зони в България и превръщането им в обработваеми земи. Драгоманското блато е пресушено с 11 отводнителни канала и помпена станция и за дълго време животът в него замира.

След като спира процесът на отводняване, в началото на 90-те години на ХХ в. започва възстановяването на екологичното състояние на Драгоманското блато. Днес животът тук отново се възражда и се връща постепенно към нормалния си ритъм.

Блатото е разположено на 701 м н.в. и заема площ от 350 хектара, което е приблизително площта на около 480 футболни игрища. От 1996 г. за възстановяването и опазването на блатото се грижи Сдружението за дива природа „Балкани”.

Блатото е обитавано от 226 вида птица, 126 от които гнездят тук. То е жизненоважно за гнезденето на два световно застрашени вида – белооката потапница (Aythya nyroca) и ливадния дърдавец (Crex crex).

През блатото минава прелетният път “Via Aristotelis”, затова е от изключителна важност за мигриращите водолюбиви птици.

Сред растителните видове се срещат папур, камъш, острица, тръстика. Сред интересните видове е прешленолистният наводник (Elatine alsinastrum), обикновената мехурка (Urticularia vulgaris – вид насекомоядно растение), хищното плаващо растение без корени алдрованда (Aldrovanda), орхидеи и др.

В блатото има специално направени дървени пътеки, по които посетителите могат да се разходят и да наблюдават живота в района.

Тук има изградена и наблюдателна кула, от която се разкрива прекрасна панорама на цялата местност. Сред тръстиките има укрития, откъдето животните в блатото могат да бъдат снимани.

Непосредствената близост на блатото до Чепън планина предлага възможности за пешеходен туризъм. Варовиковата Чепън планина e с най-висок връх Петровски кръст (1206 м) и в нея се срещат редица редки и ендемични растения, като урумово лале (Tulipa urumoffii), сръбско звънче (Edraianthus serbicus) и др.

На връх Петровски кръст се намира тракийско светилище на бог Сабазий.  Маркираният маршрут за пешеходен преход по Чепън планина преминава през разнообразните местообитания на планината. Дължината му е 13 км, с продължителност около 5-6 часа и средна трудност.

Преди блатото се намира посетителският център „Драгоманско блато”. Центърът разполага със зала за презентации на площ от 100 кв. м, в него е разположена и единствената в България експозиция за влажните зони.

Посетителите на център „Драгоманско блато” могат да се запознаят с историята на местността чрез електронен интерактивен модул. Това е първият и единствен специализиран център около София, предназначен за срещи, уроци, лекции и семинари на ученици и природозащитници.

За учениците има разработена специална образователна програма, която по интересен и любопитен начин представя влажните зони в България. В центъра се продават допълнителни информационни материали и сувенири.

Dragoman, Sofia Province, 2210, Bulgaria.

Къмпинги в региона

Занимания в района

Българска национална кухня

Още от района