Бъндеришки езера - Муратово езеро

Муратово езеро

Бъндеришки езера

Бъндеришки езера са езерна група намираща се в Пирин.

Произхода на езерата е ледников и се намират върху гранитна основа. Езерата са 16 на брой като общата им площ е приблизително 126 дка.

Близо до тях преминават популярни туристически маршрути в Национален парк Пирин:

Хижа Вихрен – езеро Окото
Хижа Вихрен – Муратово езеро
Хижа Вихрен – Рибно Бъндеришко езеро
Хижа Вихрен – Дългото езеро
Хижа Вихрен – хижа Синаница
Хижа Вихрен – хижа Демяница
Хижа Вихрен – заслон Тевно езеро

Денивелацията между най-ниското (Окото) и най-високото (Жабешкото) е около 250 м, като от всички езера от групата само 5 имат свои имена.

Окото
Окото, наричано още Равнашко е малко езеро, което се намира на около 600 м. от хижа Вихрен. То е най-ниското от езерната група – намиращо се на 2026 м надморска височина. Името му идва от почти идеално кръглата му форма и кристално чистите му води. Близостта му до хижата го превръща в едно от най-популярните сред туристите езера в Национален парк Пирин.

Максималната му дълбочина е 5,5 м, която го прави сравнително дълбоко предвид малките му размери и обща площ от около 2,5 дка. Стръмните му брегове и обилна растителност го скриват от далеч, но доближавайки го то постепенно разкрива своята красота.

Муратово езеро
Муратовото езеро е наричано още Хвойнато или Овинато. Разположено е непосредствено под връх Муратов, от където идва и името му. Надморската му височина е 2230 м а общата му площ е около 12 дка с дълбочина от 3 м.

В близост до него преминава туристически маршрут от хижа Вихрен към хижа Синаница. От езерото се открива живописна гледка към връх Тодорка и връх Малка Тодорка.

Рибно Бъндеришко езеро
Рибното езеро (известно още като Голямо и Долно Бъндеришко езеро) е най-голямото и най-дълбоко от Бъндеришката езерна група. Разположено е на 2190 м надморска височина с обща площ от 65 дка и максимална дълбочина 12 м.

Езерото е спокойно и бистро а името му идва от факта, че в него има голяма рибна популация. Южно от него се намира друго езеро от групата, което е много малко и плитко, като двете са свързани помежду си от тясно поточе.

Туристическият маршрут от хижа Вихрен към заслон Тевно езеро преминава в близост до Рибното езеро, но не непосредствено край него и за достигането му е нужно отделяне от главната пътека. На около 500 м преди достигане до езерото, идвайки от хижа Вихрен е необходимо да се поеме в разклонението в дясно, посока Разцепения камък, което води до езерото.

Жабешко езеро
Най-високото езеро от Бъндеришката група е Жабешкото. Разположено точно под южния склон на връх Малка Тодорка, то е с продълговата форма и се намира на 2322 м. надморска височина с площ от около 5,5 дка и дълбочина от около 2 м.

Езерото няма оттичане на голям обем вода, която в същото време е и с най-висока температура от цялата група. Всичко това го прави благоприятна среда за голяма популация на попови лъжички и жаби, от където идва и името му.

От бреговете на Жабешкото езеро се разкрива една от най-красивите и популярни панорами в планината – към връх Муратов и цялата околност.

Непосредствено до езерото се разделят и маршрутите от хижа Вихрен към хижа Демяница (лява, посока изток) и от хижа Вихрен към заслон Тевно езеро (дясна, посока юг).

Дълго езеро
На около километър от връх Бъндеришки чукар и 2310 м надморска височина се намира най-вътрешно разположеното в долината езеро – Дългото. Наричано още Горното Бъндеришко езеро е с обща площ 45 дка и максимална дълбочина от 10 м, което го прави второ по дълбочина и площ сред Бъндеришките езера.

Както се разбира от името му, то е с издължена форма а ледено-студените му синьо-зелените води го правят изключително красиво. От цялата група Бъндеришки Дългото езеро е най-далечно разположеното от хижа Вихрен. Близостта му до маршрута от хижа Вихрен към заслон Тевно езеро го прави често посещавано.

Разпръснати край основните пет езера се намират множество по-малки, които също са част от Бъндеришките езера. Като подходящ период за посещение на езерата се счита началото на месец септември. Хижа Вихрен представлява най-удобната изходна точка за достигането им. Красиви панорамни гледки към Бъндеришките езера се разкриват от Башлийска порта и връх Муратов.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

ulitsa "Glazne", Bansko, Blagoevgrad, 2770, Bulgaria.

Българска национална кухня

Още от района