Легенда за църквата Свети Йоан Алитургетос (Неосветени)

Църква Свети Йоан Алитургетос (Неосветени)

Църквата Свети Йоан Алитургетос (Неосветени) е построена през XIII – XIV в. и представлява върховия етап в строителството на култови сгради през Средновековието. Въпреки, че не е добре запазена и е пострадала от Чирпанското земетресение през 1913 г. тя продължава да впечатлява и днес.

Името на църквата произхожда от гръцкото алитургетос (αλειτούργητος), което в превод означава неосветен. Според една легенда църквата не е освещавана, защото по време на строежа ѝ един от работниците е загинал. Въпреки това според някои източници в нея са провеждани Богослужения.

Според друга легенда църквата е останала неосветена заради превземането на Несебър от войските на Амедей IV Савойски, по време на неговите нападения по Българското Черноморие, наричани още Савойски кръстоносен поход.

Още от района