Легенда за Царев връх

Царев връх легенда

Ирис (Перуника)

Царев връх е един от най-величествените върхове на Рила. Издига се грациозно, западно от Рилския манастир. Спомена, който пази той се свързва със сина на цар Симеон Велики – Петър.

До цар Петър постоянно достигали истории за чудотворните дела на Св. Иван Рилски и така, той решил да посети отшелника. Запътил се царят към планината да се срещне с прочутия лечител.

Цар Петър изпратил предварително съгледвачи, които да открият отшелника и да го информират за предстоящата визита на високият гост. Дълго скитали пратениците из планинските пущинаци и едва на третия ден успели да открият Св. Иван Рилски, седнал на висок камък пред пещерата в която живеел.

Казали му те за предстоящото посещение, но отшелника отказал да приеме госта:

– Аз съм далеч от царските одежди, не мога да говоря с него. Аз съм обикновен човек, планинец и рядко виждам хора и още по-рядко говоря с тях. Горите, животните и птиците са моите другари.

Върнали се пратениците при царя и му предали думите на отшелника. Цар Петър изпратил три кесии със злато и отново помолил да бъде приет. Този път, Св. Иван Рилски, като видял златото се обидил – върнал го и казал, че дори и насила няма да обели дума пред царя.

Когато и това не проработило владетелят яхнал коня си и отишъл на мястото, което му посочили пратениците, че се намира пещерата на отшелника. От там към небето се издигал дим – светецът бил запалил огън пред дома си.

Като приближил царят, слязъл от коня си, свалил короната си и коленичил. Св. Иван Рилски видял коленичилият владетел пред себе си и го Благословил.

За това място все още се разказват истории, че където коленичил царят в земята останали две малки трапчинки от коленете му в които и до днес не расте трева. А където оставил короната си – винаги растял венец от ириси (перуники).

От тогава и върхът на който царят стоял очаквайки отговора на молбите си да се срещне със Св. Иван Рилски носи името Царев връх.

Българска национална кухня

Още от района