Легенда за Траянов път

Легенда за Траянов път

Древен калдъръмен път водел от София до Белград. Пътят бил наричан „Траянов път“ или „Траяна“ и преминавал през някога блатистото Софийско поле.

Местното население разказва, че пътят бил съграден много отдавна от един паша, който живеел в Белград и искал за жена султанската дъщеря, която пък живеела в Цариград. Бащата, обещал, че ще даде дъщеря си за съпруга на белградския паша, ако преди това той отиде в Цариград, без конят му да стъпи на земята.

Белградският паша имал голям мерак за царската дъщеря и затова използвал населението, което било под негова власт, да прави път. Всички мъже, жени и деца работели без да спират, без почивка.

Въпреки това и целия тормоз над хората, пътят не могъл да се завърши във времето, което пашата искал, а той бързал. Тогава един човек, майстор ковач, казал на пашата да подкове коня си с железни плочи – дотогава конете ходели неподковани. Пашата веднага се съгласил, бързо се метнал на коня и след няколко дни пристигнал в Цариград и казал на султана:

– Ето, аз дойдох, без да стъпи конят ми на земята. Сега дай ми дъщеря си за жена.

Султанът спазил думата си и дал дъщеря си на пашата. Оттогава се появили ковачите, които правели конските подкови, и налбантите – майсторите, които умеели да подковават конете.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Къмпинги в региона

Българска национална кухня

Още от района