Легенда за Траянови врата

Легенда за Траянови врата

Живял много отдавна по нашите земи цар на име Траян.

Той бил цар като всички царе, но не бил човек като всички хора – имал кози уши. И заради това, цар Траян носел специално пригодени корони, които да скриват ушите му.

Никой в царството му не знаел, че той има кози уши. Само бръснарите, които го бръснели веднъж в годината, ги виждали. Виждали, но не могли да кажат на другиго – докато излязат от царския палат, и падали посечени от невидима сабя. Така били избити много бръснари. Цар Траян живял дълги години и с всяка изминала убивал все повече, за да не разкрие някои тайната му.

Веднъж при него дошло да го обръсне едно младо момче, единствен син на майка си. Цар Траян седнал на стола пред него, то го погледнало, и се засмяло:

– Защо се смееш, момче? – попитал царят.
– Досега не съм виждал такива уши, и ми стана смешно. Като коза си в главата царю.
– Ако кажеш на някого за това, ще ти отрежа езика – казал цар Траян. – Досега нито един бръснар не е излязъл жив оттук, няма да излезеш и ти.

Момчето се уплашило и много му се молило да го пощади. Казало, че е единствената опора на майка си, заклело се, че никога и никому няма да каже. И удържало думата си, но след години се разболяло. Започнало да вехне, да го пие непозната болест. И една баба му казала:

– Ако имаш някаква мъка, която никому не трябва да довериш, изкопай една дупка и я кажи в нея. Тогава ще ти олекне, ще оздравееш и никой няма да узнае тайната ти.

Момчето отишло в планината, изкопало дупка, навело се и три пъти извикало:

– Цар Траян има кози уши! Цар Траян има кози уши! Цар Траян има кози уши!

След години на същото място поникнал явор (клен), от който хората си правели кавали. Но щом направят кавала и засвирят, той вместо музика изговарял „Цар Траян има кози уши!“

Една вечер цар Траян излязъл на разходка с кон из планината. Видял навсякъде стада и овчари, които свирели на кавали. Заслушал се в музиката им и ясно разпознал думите: „Цар Траян има кози уши!“

Стреснал се! Откъде и как тия кавали така нареждат за него! Накарал един от придружителите му да отсече от тоя клен, от който всички секли за кавал. Отсякъл царедворецът дърво, направили набързо кавал и сам царят надул да свири. И щом докоснал кавала с устните си, той изговорил: „Цар Траян има кози уши!“

Заплакал царят от мъка – цял свят щял да научи тайната му. Той плакал толкова, че като чул Господ, и той се натъжил от дълбоката мъка на нещастния човек. И за да го спаси от насмешки и подигравки, Господ разцепил планината там, направил врата, на която цар Траян оставил да пазят стражи – не пускали никого нито да влиза, нито да излиза от държавата му. Та така да се запази тайната му само сред неговия народ.

Векове са изтекли оттогава, ала мястото Траянови врата стои и днес и напомня на поколенията за чудния цар Траян, който имал кози уши.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Българска национална кухня

Още от района