Легенда за Вкаменените братя

Вкаменените братя

Край град Айтос, в местността Казаните, се издига причудлива природна скална група – три внушителни скали, които най-често във времето хората оприличавали трите скални великана на трима братя-борци и защитници на потиснатите. И така името си останало – Тримата братя край Айтос.

Легендата разказва, че Тримата братя защитавали слабите и беззащитните. Когато се връщали от битки, се вкаменявали, за да се скрият от врагове.

Скалите, по които стъпвали, се огъвали по тежките им стъпки и оставчли големи вдлъбнатини, широки и дълбоки колкото казани. Затова местността, където се намират тези природни вдлъбнатини, се нарича „Казаните“.

Още от района