Covid-19 информация за пътуващи

От 22 май 2020, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България. УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ C COVID-19 […]

Политика за защита на личните данни

В сила от 25.05.2018 г. Последна промяна 25.05.2018 г ВЪВЕДЕНИЕ Извършвайки дейността си, “ПРИМ НЕТ“ ООД с ЕИК 203532398  със седалище и адрес на управление: гр. София ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ул. АКАЦИЯ No 15, може да се наложи обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за […]

Общи условия

Добре дошли в Welcome.bg! Благодарим Ви, че използвате нашата платформа Welcome.bg! Платформата Welcome.bg е система за онлайн популяризиране на България като туристическа дестинация. Ние ви предоставяме възможността да използвате лесно и достъпно  платформата Welcome.bg, включваща: софтуер за Welcome.bg, абонаменти и поддръжка. Когато говорим за „Welcome.bg, Ние, Нас, Наш“ следва да имате предвид фирмата или платформата по-долу, […]