Държавно ловно стопанство Арамлиец

Снимка: Държавно ловно стопанство Арамлиец

ДЛС Арамлиец

Създадено през 1971 г, държавно ловно стопанство Арамлиец е разположено в западна Средна гора.

Релефът на Арамлиец варира от хълмист до планински с надморска височина от 550 до 1200 м. Хидрографската мрежа включва реки като Треска, Лопушна и Равна река, както и язовир Огняново, изграден на река Лесновка. Всичко това, намиращо се на около 40 км от София, прави стопанството идеално място за бягство от градското ежедневие.

Общата му площ е 10 551 ха, от които близо 87% са защитени зони по програмата Натура 2000. Лесистостта е 83%, като преобладават широколистните гори, представени главно от бук, зимен дъб и благун.

Арамлиец е известно със своята богата дивечова популация. На територията му могат да се ловуват благородни елени, лопатари, както и дребен дивеч. За обогатяване на дивечовото разнообразие са създадени четири бази за интензивно стопанисване на дивеча, с обща площ от 317 ха.

Най-добрите отстреляни трофеи включват муфлон с 209 точки по CIC, сръндак с 141 точки по CIC, глиган със 123 точки по CIC и елен лопатар с 181 точки по CIC.

Освен лов, Арамлиец предлага различни видове занимания, включително риболов, екотуризъм, фотолов и конна езда. Най-добре запазените вековни букови гори в стопанството могат да бъдат посетени в защитената местност Арамлиец.

Близостта до София, разнообразието от дивеч и природни красоти, както и възможностите за различни форми на туризъм го превръщат в изключително привлекателно място за посещение.

Посетителите на стопанството се настаняват в луксозния ловен дом, разположен в гората. Той разполага със салон с камина и 5 двойни стаи, всяка от които има самостоятелен санитарен възел.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Държавно ловно стопанство Арамлиец

ДЛС Арамлиец, Bulgaria

Къмпинги в региона

Българска национална кухня

Още от района