ДЛС Витошко - Студена

ДЛС Витошко – Студена

Държавно ловно стопанство Витошко-Студена е основано през 1967 година. Стопанството заема част от югозападните склонове на Витоша, както и части от Краищенско-Осоговския ловностопански район.

Широколистните насаждения, сред които бук, цер, зимен дъб, габър, бреза, липа, трепетлика и дива череша, богато преливат през всеки кът на пейзажа. Витошката флора е доказано по-богата от тази на много европейски планини, а характерът на релефа се променя от субалпийски във високите части до широки плата в ниските.

Държавните горски територии на стопанството, обхващащи площ от 9898 хектара, попадат почти изцяло в обхвата на Природен парк Витоша, защитена зона по Натура 2000.

Така, в рамките на една посещение, посетителите имат възможност да се насладят на природните богатства, простиращи се в надморска височина от 850 до 2290 м.

Съчетанието от разнообразната растителност, благоприятният климат и хидрогеографското богатство на тази област благоприятства богата фауна, включително дива свиня, сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан и много други видове дивеч. Срещат се още мечка, вълк, лисица, белка, дива котка, язовец, видра.

Най-добрите отстреляни трофеи за района на стопанството са: Благороден елен – 246,81 точки по CIC; Елен лопатар – 202,8 точки по CIC; Глиган – 140,85 точки по CIC; Муфлон – 232,30 точки по CIC; Сръндак – 132 точки по CIC; Вълк – 142 точки по CIC.

Рибата в района е разнообразна и богата. Посетителите могат да се насладят на риболов на местна балканска пъстърва, американска пъстърва и различни видове риба в язовир Студена.

На територията на ловното стопанство има регистрирани пет вековни дървета, най-старото от които е 441-годишен цер в местността Св. Петър в района на с. Ярлово.

Сред местните забележителности са Черни връх – най-високият връх на Витоша, най-дългата пещера в страната – Духлата, както и църквата „Св. Теодор Стратилат“ в с. Боснек.

Посетителите могат да се насладят на кулинарни специалитети от дивеч като задушен глиган в тиква и чеверме.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

ДЛС Витошко - Студена

ТП ДЛС ВИТОШКО СТУДЕНА, Bulgaria

Занимания в района

Българска национална кухня

Още от района