Природни и национални паркове
Открийте красотата на България

Природни и национални паркове

Любопитно

В страната са създадени 3 национални – „Пирин”, „Рила”, „Централен Балкан”, и 11 природни парка – „Беласица”, „Българка”, „Витоша”, „Врачански Балкан”, „Златни пясъци”, „Персина”, „Рилски манастир”, „Русенски Лом”, „Сините камъни”, „Странджа” и „Шуменско плато”. Национален парк „Пирин” представлява защитена територия, чиято цел е да се опази ландшафта на планината Пирин. На територията на парка се намира и най-старото дърво в България – Байкушевата мура, датирана на над 1300 години. В парка се срещат забележителни екосистеми и редки растителни и животински видове като множество от тях са включени в Червената книга на България.

За опазване на биоразнообразието са основани 89 резервата като 17 са обявени за биосферни по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера” – „Али Ботуш”, „Баюви дупкиДжинджирица”, „Бистришко бранище”, „Боатин”, „Червената стена”, „Чупрене”, „Джендема”, „Дупката”, „Камчия”, „Купена”, „Мантарица”, „Маричини езера”, „Узунбоджак”, „Парангалица”, „Сребърна”, „Стенето”, „Царичина”. Освен това има 2234 обявени природни забележителности. Два от обектите – „Национален парк Пирин” и резерват „Сребърна”, са включени в списъка на ЮНЕСКО на Световното природно наследство.

За важни влажни зони по Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарска конвенция) са регистрирани 4 от резерватите – „Аркутино”, „Атанасовско езеро”, „Дуранкулак”, „Сребърна”. Биосферният резерват „Сребърна” включва езерото Сребърна и територията около него и е една от най-забележителните влажни зони в Европа. В него може да се наблюдава удивително богатство на растителни и животински видове.

Birdlife International обявява 22 обекта за важни ареали на птици в Европа – Природна забележителност блато Алепу, Резерват „Атанасовско езеро”, Резерват „Остров Белене”, Бургаско езеро, Нос Емине, Резерват „Калиакра”, Природна забележителност Дуранкулак, Природна забележителност Заското, Остров (безименен) в р. Дунав, близо до Нова, Черна, Резерват „Камчия”, Язовир „Малко Шарково”, Мандренско езеро, Язовир „Овчарица”, Природен парк „Русенски Лом”, Комплекс Шабла-Езерец, Резерват „Сребърна”, Резерват „Стенето”, Резерват „Вълчи дол”, Резерват „Царичина”, Остров Вардим, Природна забележителност Ятата.

Голяма част от забележителностите на българската природа са достъпни чрез маркирани екопътеки: Негованска” – по ждрелото на р. Негованка, с. Емен, Велико Търново; „Трънска екопътека” в близост до ждрелото на р. Ерма, Западна България; „Дряновска екопътека” край Дряновския манастир; „Врачанска екопътека” в Природен парк Врачански Балкан и др. В планините има маркирани пътеки с обща дължина над 37 000 км.

На територията на България има и международни туристически маршрути – крайната отсечка (Ком – Емине) на европейския туристически маршрут Е-3, европейският туристически маршрут Е-4 – „Витоша – Верила – Рила – Пирин“ и европейският туристически маршрут Е-8 – „Рила – Родопи“.