Какво е Син флаг

Син флаг

Кристална вода, чисти плажове, сигурност и високо ниво на предлаганите услуги.

Емблематичната програмата Син флаг представлява един от най-разпознаваемите символи, удостоверяващ качеството и чистотата на плажове и яхтени пристанища. Тя е управлявана от международната неправителствена организация Foundation for Environmental Education, в която членуват организации от цял свят, включително и България.

Целта на програмата е поощряването на чисти плажове и яхтени пристанища предлагащи услуги на високо ниво. Тя популяризира сред обществото добри практики относно опазването на цялата околна среда и биологично разнообразие в близост до морския бряг.

За да заслужат приз Син флаг, концесионерите на плажове и пристанища трябва да покриват редица критерии свързани с чистотата и качеството на морската вода, екологична и образователна информационна дейност в района, безопасност, достъпност и качество на предлаганите услуги.

Спечелването на приза е въпрос на престиж удостоверяващ покриването и поддържането на всички тези критерии.

За да бъдат наградени със Син флаг определени плажове или пристанища, те трябва да изпълняват различни критерии, обобщени в следните групи:

  • Екологично образование и информация
  • Качество на водата
  • Екологично съобразно управление
  • Безопасност и качество на предлаганите на услуги

Оценените със Син флаг плажове и пристанища получават приза за една календарна година. Участието им е доброволно и зависи от активната инициатива на поддържащите ги концесионери.

Българското Черноморие може да се похвали със своите плажове носители на Син флаг, връчвани ежегодно от Българско движение Син флаг.

Участието в сертифицирането дава възможност на българските плажове и пристанища да се оценяват по утвърдени стандарти, които ги поставят редом до международни туристически дестинации.