Логата на Българските национални и природни паркове

Природни природен парк паркове

Красиви и характерни – логата на българските паркове.

Българските природни паркове впечатляват със своята красива природа и защитени животински и растителни видове. Те са символ на страната ни представяйки я гордо пред целият свят.

Не е лесно да се създадат лога, които в малка графика да ги представят. Въпреки това дизайнерите, които са техни автори са се справили по блестящ начин.

В настоящата статия представяме логата на трите Български национални парка:

и единадесетте природни парка:

Национален парк Пирин

Национален парк Рила

Национален парк Рила

Национален парк Рила

Национален парк Централен балкан

Национален парк Централен балкан

Природен парк Странджа

Природен парк Странджа

Природен парк Рилски манастир

Природен парк Рилски манастир

Природен парк Беласица

Природен парк Беласица

Природен парк Сините камъни

Природен парк Сините камъни

Природен парк Златни пясъци

Природен парк Златни пясъци

Природен парк Врачански Балкан

Природен парк Врачански балкан

Природен парк Витоша

Природен парк Витоша

Природен парк Българка

Природен парк Българка

Природен парк Русенски лом

Природен парк Русенски лом

Природен парк Персина

Природен парк Персина

Природен парк Шуменско плато

Природен парк Шуменско плато