История и археология

Природен парк Персина

Природен парк “Персина” се намира на северната граница на Република България, по поречието на река