От 22 май 2020, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България.

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ C COVID-19 В БЪЛГАРИЯ – СЪГЛАСУВАНО С МЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА СОБСТВЕН РИСК

 

Връзки:

Европейска комисия – Пътуване и превоз по време на пандемията от коронавирус

Българското министерство на здравеопазването има информация за граждани и медицински специалисти на своя уебсайт: http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/  (български)

Българското правителство създаде Обединен информационен портал за COVID-19 в България: https://coronavirus.bg/ (български)

Европейски център за превенция и контрол на заболяванията: https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation

Страница на Българското национално радио (БНР) на COVID-19: https://bnr.bg/en/important-information-on-coronavirus/broadcast

Министерство на туризма: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19