Дедовите къщи

Дедовите къщи

Комплексът е разположен върху 12.5 дка, като чрез реставрация и адаптация на стари къщи – паметници на културата е създадена специфична база за целогодишен туризъм. Реставрацията на къщите е извършена под надзора на Националния институт за паметници на културата. Вложени са автентични […]