Нове - Античен военен лагер

Римски античен военен лагер Нове

На 3 км източно от Свищов се намират останките от римския легионен лагер Нове – най-добре проученият военен лагер, разположен в граничната територия на някогашната Римска империя.