Легенда за река Луда Яна

Легенда за река Луда Яна

Легенда разказва за времето, когато турците вече били завладели Пловдивското поле, нахълтали в Софийското и продължили настъплението си на запад.


Абразивни кладенци

Абразивни кладенци

Абразивните кладенци са част от каньона Шейтан дере намиращ се след стената на язовир Студен кладенец.


Шейтан дере

Шейтан дере

Шейтан дере, познат още като Дяволския каньон представлява каньон намиращ се по поречието на р.