Легенда за Чирпан

Легенда за Чирпан

Легенда за град Чирпан ни разказва за турчин спахия, който завладял много земи и основал свой чифлик.