Термален къмпинг Велинград

Термален къмпинг Велинград

Термален къмпинг Велинград се намира на около 2 км западно от Велинград. Разположен е на площ от 6000 кв. м. и разполага с 36 места за настаняване на кемпери, каравани и палатки. Всички места са затревени и частично чакълирани с цел предотвратяване […]

Туристически маршрут Пътека на здравето - с. Розино - х. Ехо

Туристически маршрут Пътека на здравето – с. Розино – х. Ехо

Тип: Екопътека Начало: с. Розино Преминава се през тунел под жп линията в северна посока След около 10 мин се достига кът за отдих След около 20 мин се достига скален феномен Булски камък Продължава се в северозападна посока След около 10 […]

Легенда за църква Успение на Света Богородица - Пловдив

Легенда за църква Успение на Света Богородица – Пловдив

След падането на България под турско робство много от църквите в Пловдив били превърнати в джамии. Най-известни били църквите „Света Петка“ и „Успение на Света Богородица“, която била превърната на Имарет джамия. Според преданието, когато турците покорили Южна Тракия и определили Едрине […]

Легенда за мостът на Мустафа паша

Легенда за мостът на Мустафа паша

Мустафа паша бил управител на Свиленград и цялата област. Той искал да направи „хаир за душата си“ – твърде разпространен обичай сред мохамеданите. За да изпълни това си желание, решил да построи мост над река Марица. Мостът бил строен от български майстори […]

Легенда за Чирпан

Легенда за Чирпан

Легенда за град Чирпан ни разказва за турчин спахия, който завладял много земи и основал свой чифлик. Турчинът имал един ратай българин на име Пано, който заедно със семейството си обработвал земята на спахията. Пано имал син, който, като пораснал, поискал да […]

Легенда за лековитата вода край Пещера

Легенда за лековитата вода край Пещера

На няколко километра югозападно над град Пещера, на един стръмен и скалист склон извира лековита вода. Някога, в старо време, всеки петък болни ходели да се къпят с дрехите си за изцеление, като след това ги оставяли там, и хвърляли във водата […]