ДЛС Витошко - Студена

ДЛС Витошко – Студена

Държавно ловно стопанство Витошко-Студена е основано през 1967 година. Стопанството заема част от югозападните склонове на Витоша, както и части от Краищенско-Осоговския ловностопански район. Широколистните насаждения, сред които бук, цер, зимен дъб, габър, бреза, липа, трепетлика и дива череша, богато преливат през […]

Легенда за Черно езеро (Карагьол)

Легенда за Черно езеро (Карагьол)

Близо до Самоков някога имало дълбок вир, който народът наричал Черно езеро (Карагьол). То се свързва с името на последния български цар, преди турското робство, Иван Шишман. След като българският цар Иван Шишман паднал в битка с турците, войските му изгубили всяка […]

Легенда за Ропалишки езера

Легенда за Ропалишки езера

Южно от връх Мусала се издига острият, скалист и красив връх Манчо. Под южните му склонове са езерата на река Ропалница. Някога те били големи и дълбоки и пастирите къпели в тях стадата си. Ропалишките езера имали свой стопанин, който напомнял на […]

Легенда за Скалишки езера

Легенда за Скалишки езера

Над изворите на река Бели Искър се издига връх Реджепица (Скалец), в чиито южни пазви са сгушени Скалишките (Реджепските) езера. Вярва се, че техен стопанин е чудноват звяр – полу човек полу риба. Според легендата в леденостудените води можела да живее само […]

Легенда за Равничалско езеро

Легенда за Равничалско езеро

Над град Костенец, северно под рилския връх Равни чал, се намира Равничалско (Белмекенско) езеро, което представлява най-източното рилско езеро. В миналото хората вярвали, че в бистрото като сълза езеро живее страшна хала, което няколко пъти в годината излизала от него. Когато това […]

Къмпинг Реката

Къмпинг Реката

Къмпинг Реката се намира на брега на приток на р. Мелнишка, в полите на Пирин планина, близо до най-малкито българско градче – Мелник. Разполага с места за кемпери, каравани и палатки и предлага основните удобства необходими за престой на своите гости. Къмпинга […]